soldier
04 آبان 1401 - 16:09

نخستین مرکز مدیریت یکپارچه پسماند شهری افتتاح می‌شود

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از افتتاح نخستین مرکز مدیریت یکپارچه پسماند شهری در شنبه «امید و افتخار» پیش رو خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عزیزی با اشاره به افتتاح نخستین مرکز مدیریت یکپارچه پسماند شهری در شنبه «امید و افتخار» پیش رو، گفت: این پروژه سبب می‌شود تا ۷۵ تن زباله در مناطق ۵، ۲۱ و ۲۲، توسط این مرکز مدیریت یکپارچه پسماند شهری مدیریت شود. خبرگزاری مهرمدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران درباره هدف راه اندازی این مرکز، عنوان کرد: هدف اصلی این پروژه جداسازی حداکثری پسماند با ارزش، از مبدأ است. وی در ادامه سخنان خود، گفت: همچنین کاهش میزان تردد و حمل زباله به میزان حداقل ۱۰ درصد تناژ در مسیر حمل به سمت آرادکوه یکی دیگر از اهداف این طرح است. تناژآرادکوهعزیزی با بیان اینکه با راه اندازی مرکز مدیریت یکپارچه پسماند شهری، کاهش حداکثری فعالیت زباله گردان رخ می‌دهد، افزود: این پروژه یک مدل موفق است تا زباله گردان کاهش پیدا کنند. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در ادامه از افتتاح ۵۵ غرفه جدید در سطح شهر خبر داد و افزود: همزمان با افتتاحیه این مرکز، ۵۵ غرفه با موضوع بسته‌های تشویقی برای مشارکت شهروندان نظیر پسماند، گلماند، هایپرپسماند، بیمه پسماند، ورزش ماند و … مورد بهره برداری رسمی قرار خواهند گرفت. گلماندهایپرپسماند
منبع: مهر
شناسه خبر: 803633