soldier
30 مرداد 1401 - 19:29

تداوم اجرای طرح بهسازی جداره‌ها در بازار تهران

شهردار منطقه ۱۲ از تداوم اجرای طرح جداره‌سازی در بازارهای پاچنار، کفاش‌ها، گذر منوچهرخانی، میدان سیداسماعیل و غیره خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، امیر یزدی شهردار منطقه ۱۲ با بیان این مطلب که حفظ منظر تاریخی منطقه ۱۲ به عنوان قلب تاریخی تهران، امری ضروری در حوزه ارتقای کیفیت کالبدی و افزایش نظم بصری آن است، گفت: به همین منظور، بهسازی جداره‌ها در این منطقه از دوره‌های گذشته همواره مورد توجه مدیریت شهری بوده و امروز نیز به‌طور جدی‌تر و با سرعت بیشتری به‌ویژه در بازار تهران در حال انجام است. خبرگزاری مهریزدی، جداره‌سازی را مجموعه اقداماتی که سبب ارتقای کیفیت نما از لحاظ ساختاری و ظاهری می‌شود، تعریف کرد و افزود: بهسازی جداره در بازار تهران با مشارکت ناحیه ۳ شهرداری منطقه ۱۲، کسبه بازار تهران و تسهیلگری دفتر توسعه محلی بازار صورت می‌گیرد که در دوره جدید مدیریت شهری، جداره و سقف گذر منوچهر خانی و بازار پاچنار و نیز تداوم بهسازی جداره در بازار کفاش‌ها (حد فاصل منوچهر خانی تا تیمچه حاجب الدوله) و ساماندهی میدان سیداسماعیل در حال انجام است. خانیخانیحاجبوی از دیگر اهداف این اقدامات افزایش ایمنی، همچنین ایجاد پویایی و سرزندگی و حس تعلق به مکان در شهروندان دانست و بیان کرد: طرح مطالعاتی جداره‌های بازار آهنگران و حدفاصل چهارسوق بزرگ تا کوچک نیز آغاز شده که ان‌شاالله پس از پایان فاز مطالعاتی، وارد فاز اجرایی خواهد شد. شهردار منطقه ۱۲ طهران ادامه داد: از دیگر برنامه‌هایی که خارج از بافت بازار در حال اجرا یا مطالعات اجرایی است، شامل جداره‌سازی و آرام‌سازی خیابان لاله‌زار، مطالعه بهسازی و احیای میدان قیام و مطالعه بهسازی و احیای میدان محمدیه است.
منبع: مهر
شناسه خبر: 633212